Байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд дагаж мөрдөж байгаа стандартын жагсаал

  № Стандартууд Батлагдсан огноо Хариуцах хэлтэс 1 Хүүхдийн тоглоомын талбай, Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6751:2019  2019 Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын хэлтэс 2 Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага MNS 6264:2018   2018 Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын хэлтэс 3 Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа Ерөнхий шаардлага MNS 5633:2019 /шинэчлэгдсэн/   2019 Хүүхдийн

Нийтлэсэн: 2020-01-24 | Үзсэн: 35501Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДАД ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Нийтлэсэн: 2019-10-22 | Үзсэн: 35418Дэлгэрэнгүй

АХМАД НАСТНЫ ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Нийтлэсэн: 2019-10-21 | Үзсэн: 35415Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭХЭД ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Нийтлэсэн: 2019-10-21 | Үзсэн: 35411Дэлгэрэнгүй

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ЖУРАМ

Нийтлэсэн: 2019-10-17 | Үзсэн: 35391Дэлгэрэнгүй