НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН САН ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

Нийтлэсэн: 2019-09-10 | Үзсэн: 35117Дэлгэрэнгүй

Мэдээлийн сүлжээ, технологи, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтний сул орон тооны мэдээлэл

НИЙСЛЭЛИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДЭС БОЛОН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан

Нийтлэсэн: 2018-11-05 | Үзсэн: 33819Дэлгэрэнгүй