Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ж.Оюунцог, Утас: 11322418, Мэйл хаяг: oyuntsog@child.gov.mn

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2020 оны 06 дугаар сарын 16 –ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Сүхбаатар дүүргийн “Гудамжны нөхцөлд амьдарч байгаа болон эцэг эхийн хараа хяналт сул хүүхдүүдэд хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх” Тендер шалгаруулалтын дугаар: НГБХЗХГ 2020/01 Тендерийн үнэ: 40,000,000 /дөчин сая төгрөг/ -ний тендерийг гүйцэтгэх зөвлөх сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул тендерийг гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй бүртгэлд орох тухай саналаа ирүүлэх ТББ-ыг урьж байна. Ажиллах хугацаа: 2020 оны 06 дугаар сарын 16-нээс 2020 оны 07 дугаар сарын 16 Сонгон шалгаруулах байгууллагын тоо-1 Мэргэшсэн ТББ байгууллагаар зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон хялбаршуулсан бага үнийн аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд:             Бүлэг 1 – Урилга             Бүлэг 2 – Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)             Бүлэг 3 – Техникийн санал – жишиг маягт             Бүлэг 4 – Санхүүгийн санал – жишиг маягт             Бүлэг 5 – Ажлын даалгавар             Бүлэг 6 – Гэрээний жишиг маягт Тендерийн дэлгэрэнгүй бүртгэлд хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2020 оны 07 дугаар сарын 16 ны өдөр 10 цаг 30 минутын дотор уламжлалт аргаар хаягаар байршуулна. 2020 оны 07 дугаар сарын 16-ны 11 цаг 00 минутат нээнэ. Тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулгыг тендер хүлээн авах хугацаанаас өмнө ажлын 5 – оос доошгүй өмнө албан бичгээр авч болно. Тендерийг хүчинтэй хугацаа 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. Монгол, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, ННЗ-ны  5 дугаар байр, Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар.        утас: 75776162

Огноо: 2020 оны 06 дугаар сарын 16 –ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Сүхбаатар дүүргийн “Гудамжны нөхцөлд амьдарч байгаа болон эцэг эхийн хараа хяналт сул хүүхдүүдэд хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх” Тендер шалгаруулалтын дугаар: НГБХЗХГ 2020/01 Тендерийн үнэ: 40,000,000 /дөчин сая төгрөг/ -ний тендерийг гүйцэтгэх зөвлөх сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул тендерийг гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй бүртгэлд орох тухай саналаа ирүүлэх ТББ-ыг урьж байна. Ажиллах хугацаа: 2020 оны 06 дугаар сарын 16-нээс 2020 оны 07 дугаар сарын 16 Сонгон шалгаруулах байгууллагын тоо-1 Мэргэшсэн ТББ байгууллагаар зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон хялбаршуулсан бага үнийн аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд: Бүлэг 1 - Урилга Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт) Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт Тендерийн дэлгэрэнгүй бүртгэлд хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2020 оны 07 дугаар сарын 16 ны өдөр 10 цаг 30 минутын дотор уламжлалт аргаар хаягаар байршуулна. 2020 оны 07 дугаар сарын 16-ны 11 цаг 00 минутат нээнэ. Тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулгыг тендер хүлээн авах хугацаанаас өмнө ажлын 5 – оос доошгүй өмнө албан бичгээр авч болно. Тендерийг хүчинтэй хугацаа 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. Монгол, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, ННЗ-ны 5 дугаар байр, Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар. утас: 75776162

Нийтлэсэн: 2020-06-16 | Үзсэн: 35623Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ж.Оюунцог, Утас: 11322418, Мэйл хаяг: oyuntsog@child.gov.mn

ГЭР БҮЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ТӨВИЙН ДОТООД ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРТ ШАЛГАРСАН БАЙГУУЛЛАГЫН БИЧИГ БАРИМТ

Нийтлэсэн: 2019-12-25 | Үзсэн: 35422Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ж.Оюунцог, Утас: 11322418, Мэйл хаяг: oyuntsog@child.gov.mn

АЛСЛАГДСАН ХОРООДЫН ЭРСДЭЛД НӨХЦӨЛД БАЙГАА ХҮҮХДИЙГ ХӨГЖЛИЙН ТӨВӨӨР ДАМЖУУЛАН ХАМГААЛЛЫН ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГ

Нийтлэсэн: 2019-12-25 | Үзсэн: 35426Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ж.Оюунцог, Утас: 11322418, Мэйл хаяг: oyuntsog@child.gov.mn

ГЭР БҮЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ЖИШИГ ТӨВИЙН ДОТООД ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ УРИЛГА

Нийтлэсэн: 2019-11-14 | Үзсэн: 35288Дэлгэрэнгүй

Шилэн дансны мэдээллийг тодруулахыг хүсвэл: Нягтлан: Ж.Оюунцог, Утас: 11322418, Мэйл хаяг: oyuntsog@child.gov.mn

АЛСЛАГДСАН ХОРООДЫН ЭРСДЭЛД НӨХЦӨЛД БАЙГАА ХҮҮХДИЙГ ХӨГЖЛИЙН ТӨВӨӨР ДАМЖУУЛАН ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ НГБХЗХГ/2019/01 ТООТ АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Нийтлэсэн: 2019-07-04 | Үзсэн: 34856Дэлгэрэнгүй