Нийслэлийн хүүхэд,гэр бүлийн хөгжлийн газар Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийслэл хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга хэмжээний 2016 оны хэрэгжилтийн тайлан

Нийтлэсэн: 2017-03-29 | Үзсэн: 5766Дэлгэрэнгүй

Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын болон 9 Дүүргийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн 03 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан

Нийтлэсэн: 2017-03-29 | Үзсэн: 5763Дэлгэрэнгүй

“Хүүхдийн түлэгдэлт-эцэг эхийн хариуцлагаас” Нэг сарын аяны нэгдсэн тайлан

Нийтлэсэн: 2017-03-28 | Үзсэн: 5747Дэлгэрэнгүй

Багахангай дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс “хүүхдийн түлэгдэлт-эцэг эхийн хариуцлагаас” 1 сарын аяны тайлан

Нийтлэсэн: 2017-03-27 | Үзсэн: 5728Дэлгэрэнгүй

“Хүүхдийн түлэгдэлт-эцэг эхийн хариуцлагаас” Нэг сарын аяны нэгдсэн тайлан

Нийтлэсэн: 2017-03-27 | Үзсэн: 5725Дэлгэрэнгүй