ЦАХИМ ОРЧИН ДАХЬ ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙГ БУУРУУЛАХ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ДЭМЖИХ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-04-11 | Үзсэн: 7672Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-03-01 | Үзсэн: 7447Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 1 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-02-02 | Үзсэн: 7435Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-01-02 | Үзсэн: 6854Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 12 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-01-02 | Үзсэн: 6851Дэлгэрэнгүй