Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний мэдээ

Нийтлэсэн: 2017-03-15 | Үзсэн: 5718Дэлгэрэнгүй

НХГБХГ-ЫН АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ БАРИМТЛАХ ДЭГ ЖУРАМ

Нийтлэсэн: 2017-03-15 | Үзсэн: 7285Дэлгэрэнгүй

Гэр бүлийн өдөр

НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ний өдрийн 08 дугаартай “Гэр бүлийн өдөр”-ийг тэмдэглэх тухай тогтоолын дагуу энэ 02 сарын 18-наас 26-ны хооронд нийслэлийн 9-н дүүрэгт тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Гэр бүлийн өдрийн үйл ажиллагаанд гэр бүлд зориулсан сургалт, лекц, хэлэлцүүлэг, тэмцээн уралдаан, гэр бүлийн зөвлөгөө, мэдээлэл, шүлгийн болон захиа бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулж нийслэлийн хэмжээнд

Нийтлэсэн: 2017-03-06 | Үзсэн: 5773Дэлгэрэнгүй

2016 оны Аудитын дүгнэлт.

Нийтлэсэн: 2017-03-06 | Үзсэн: 7060Дэлгэрэнгүй

2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан.

Нийтлэсэн: 2017-03-06 | Үзсэн: 7056Дэлгэрэнгүй