Дүүргийн гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн хүүхдийн асуудлаар шинжээчээр ажилладаг хүүхэд хамгааллын мэргэжилтнүүдэд зориулан “ эвлэрүүлэн зуучлалын тухай” хуулийн талаар эрхзүйн мэдлэг мэдээлэл өгөх сургалтыг зохион байгууллаа

Нийтлэсэн: 2017-04-10 | Үзсэн: 5782Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын болон аз жаргалтай гэр бүл пэйж хуудсанд тавьсан 3-р сарын гэр бүлийн өдрийн мэдээ

Нийтлэсэн: 2017-04-10 | Үзсэн: 5779Дэлгэрэнгүй

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай , хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг иргэдэд сурталчлан таниулах ажлын багийн уулзалт

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай , хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг иргэдэд сурталчлан таниулах ажлын багийн уулзалт 2017.03.06-ны өдөр батлагдсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” хуулийг иргэд, олон нийтэд сурталчилж гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн хамгаалах тухай мэдээлэл, мэдлэгийг олгох” ажлын удирдамжийг Нийслэлийн 9 дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд

Нийтлэсэн: 2017-04-03 | Үзсэн: 5788Дэлгэрэнгүй

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн сурталчилгааны явцын мэдээлэл /2017.03.29/

Нийтлэсэн: 2017-04-03 | Үзсэн: 5785Дэлгэрэнгүй

Нийслэл, дүүргийн хүүхдийн холбоог шинэчилэн зохион байгуулах журам 2017 оны 03 дугаар сарын 28 ны өдөр батлагдлаа

Нийтлэсэн: 2017-03-29 | Үзсэн: 5759Дэлгэрэнгүй