МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2030

Нийтлэсэн: 2018-08-14 | Үзсэн: 33285Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Нийтлэсэн: 2018-08-14 | Үзсэн: 33278Дэлгэрэнгүй

МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИСЫН ХУУЛЬ БУС ЭРГЭЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Нийтлэсэн: 2018-08-14 | Үзсэн: 33273Дэлгэрэнгүй

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Нийтлэсэн: 2018-08-14 | Үзсэн: 33264Дэлгэрэнгүй

НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 5-Р ТАЙЛАН ИЛТГЭЛТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХОРООНООС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ

CRC/C/MNG/CO/5 Түгээсэн огноо: 2017 оны 6 сарын 2 Үндсэн эх: Англи хэл дээр Хүүхдийн эрхийн хороо Монгол Улсын 5-р тайланд өгсөн дүгнэлт зөвлөмж I. Оршил 1. Хороо нь Монгол Улсын 5-р тайлан илтгэлийг (CRC/C/MNG/5) 2017 оны 5-р сарын 26-ний өдөр хуралдсан өөрийн 2210 болон 2211 дугаар уулзалтаар (баримт бичгийн бүртгэлийн дугаар- CRC/C/SR.2210 болон 2211) хэлэлцэж

Нийтлэсэн: 2017-10-12 | Үзсэн: 7085Дэлгэрэнгүй