НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-03-01 | Үзсэн: 7447Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 1 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-02-02 | Үзсэн: 7435Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-01-02 | Үзсэн: 6854Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 12 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-01-02 | Үзсэн: 6851Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ УЛААНБААТАР ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2017-12-21 | Үзсэн: 7255Дэлгэрэнгүй