Хамтын ажиллагаа

АНУ-ын Хүүхдийн зуслангийн холбооны ээлжит хурал боллоо.

Нийслэлийн засаг даргын 2018 оны 02-р сарын 14-ны өдрийн А/138 дугаар захирамжийн хүрээнд Америкийн нэгдсэн улсад зохион байгуулагдсан “Эерэг ирээдүй” зуслангуудын холбооны ээлжит хуралд оролцож туршлага солилцсон. Тус үйл ажиллагаа 2018 оны 02 дугаар сарын 16-наас 03 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд АНУ-ын Орландо хотын 3 хүүхдийн зуслантай танилцах аялал, Лос Анжелес, Чикаго хотуудад хурлын арга

АНУ-ын Хүүхдийн зуслангийн холбооны ээлжит хурал боллоо.

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР, ДЭЛХИЙН ЗӨН МОНГОЛ ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНД ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛЛАА.

Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллага 2018 онд 5 зорилтын хүрээнд 13 үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулахаар болсон бөгөөд хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг 2018 оны 04 сарын 03 өдөр баталлаа. НХГБХГ

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР, ДЭЛХИЙН ЗӨН МОНГОЛ ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНД ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛЛАА.