НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2019-09-05 | Үзсэн: 35085Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2019-08-05 | Үзсэн: 35082Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2019-07-05 | Үзсэн: 35079Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2019-06-05 | Үзсэн: 35076Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2019 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2019-05-05 | Үзсэн: 35072Дэлгэрэнгүй