НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН 2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-05-11 | Үзсэн: 33410Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-04-12 | Үзсэн: 33406Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ОРЧИН ДАХЬ ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙГ БУУРУУЛАХ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ДЭМЖИХ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-04-11 | Үзсэн: 7672Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-03-01 | Үзсэн: 7447Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР БОЛОН 9 ДҮҮРГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН 1 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-02-02 | Үзсэн: 7435Дэлгэрэнгүй