Тушаалууд

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай.А/37

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай.А/37

Ардын хувьсгалын 96 жилийн ой, үндэсний баяр наадмаар хүүхдийн аюулгүй байдал, хамгаалуулах эрхэд хяналт тавьж ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай.А/38

Ардын хувьсгалын 96 жилийн ой, үндэсний баяр наадмаар хүүхдийн аюулгүй байдал, хамгаалуулах эрхэд хяналт тавьж ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай.А/38

Төвийн бүсийн морины уралдаанаар ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай.А/41

Төвийн бүсийн морины уралдаанаар ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай.А/41

Ажлын хэсэг байгуулах тухай.А/42

Ажлын хэсэг байгуулах тухай.А/42

Шинжээчийн багийг томилон ажиллулах тухай.А/43

Шинжээчийн багийг томилон ажиллулах тухай.А/43

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай.А/44

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай.А/44

Зардал гаргах тухай.А/45

Зардал гаргах тухай.А/45

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай.А/46

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай.А/46

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай.А/47

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай.А/47