Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын 2015 аас 2016 оны А тушаалууд

Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай

A 2015 yushaal 1Toggle Content goes here

Хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичиг батлах тухай

A 2015 tushaal 2Toggle Content goes here

Журам шинэчлэн батлах тухай

Unelgeenii-Khoroo-1.pdf_page_1

Журам шинэчлэн батлах тухай

Tailagnah-juram.pdf_page_01

Журам батлах тухай A/08

01

Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/09

02

Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай

03

Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/11

04

Шинжээчдийн багийг томилон ажиллуулах тухай A/14

101

Бадамлянхуа хүүхдийн халамжийн төвийн үйл ажиллагааны нөхцөл байдалд үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай A/07

202002

"ЦЭНГЭГ АГААР" сэдэвт цасны баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай A/06

303

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай A/05

404

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай A/04

505

Ажлын хэсэг томилон байгуулах тухай A/02

707

Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай A/10

808

Урлагийн бага наадам зохион байгуулах тухай A/12

9

Хүүхдийн байгууллага, хөдөлгөөн үүсэж хөгжсөний 90 жилийн ойг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай A/13

10 10.1

О.Есөнтөмөрт ээлжийн амралт олгох тухай Б/15

13

ШИНЖЭЭЧИЙН БАГИЙГ ТОМИЛОН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ

ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

П.Оюунд ээлжийн амралт олгох тухай Б/16

13.jpeg

ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ А/25

Image (39)

Image (40)

Хяналтын картын маягт

1

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай А/15

2

Хяналтын картын маягт А/16

4

Эд хөрөнгийн тооллого зохион байгуулах тухай

5

Хяналтын картын маягт А/17

6

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/17

7

Журамын төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн

8

Хяналтын картын маягт А/18

10

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай А/18

11

Шинжээчийн багийн ажлын зардлын төсөв

12

Хяналтын картын маягт А/23

13

Байгууллагын албан хаагчдын дунд ажлын бүтээмж нэмэгдүүлэх багуудыг байгуулах тухай А/23

14

Хяналтын картын маягт А/24

16

Хүүхдэд ээлтэй улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд "Гэр бүлийн " өдөр зохион байгуулах тухай А/24

17

Нийслэлийн "шилдэг гэр бүл" шалгаруулах үйл ажиллагаанд мэргэжилтнүүд очиж ажиллах хуваарь

18

Хяналтын картын маягт А/25

19

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

20

Сэтгэлийн үндэс тусч хөдөлгөөнд оролцсон ангиудаас шилдэгийн шилдэг ангийг шалгаруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн

21

Хяналтын картын маягт А/26

22

Шинжээчийн багийг томилон ажиллуулах тухай А/26

23

Шинжээчийн багийн ажлын зардлын төсөв

24

Хяналтын картын маягт А/28

25

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

26

Хүүхдэд ээлтэй улаанбаатар хөтөлбөрийн хэрэгжилт, дүүргийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвүүдийн 2016 оны хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн

27

Хяналтын картын маягт А/29

30

Ардын хувьсгалын 95 жилийн ой, үндэсний баяр наадмаар ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай

31

"Ардын хувьсгалын 95 жилийн ой, үндэсний их баяр наадам" -ын хурдан морины уралдааны өдрүүдэд ажиллах хуваарь

33

Албан хаагчдын 2016 оны эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг дүгнэж, урамшуулал олгох тухай

Албан хаагчдын 2016 оны эхний
хагас жилийн ажлын үр дүнг дүгнэж,
урамшуулал олгох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 19.2, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3, 46,4, Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 220 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын 2016 оны эхний хагас жилийн төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ, төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн дүн, олгох урамшууллыг хавсралтаар баталсугай.

2. Урамшуулал олгоход шаардагдах зардлыг төсвийн цалингийн зардлаас гаргахыг Нягтлан бодогч /Ж.Оюунцог/-д зөвшөөрсүгэй.

ДАРГА Я.БАЙГАЛМАА

Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын 2014 оны А тушаалууд

Төслийн ажлын хэсэг байгууллах тухай

tushaal 1Slide Content goes here

Мөнгөн тэтгэмж олгох тухай

tushaal 2

Ажлын хэсэг байгууллах тухай

tushaal 3

Зардал гаргах тухай

tushaal  4

Уралдаанд оролцуулах тухай

tushaal 5

Ажлын байрны чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай

tushaal 6

Гамшигаас хамгаалах баг томилох тухай

tushaal  7

Зардал гаргах тухай

tushaal 8

Зардал гаргах тухай

tushaal 9

Ажлын хэсэг байгууллах тухай

tushaal 10

Шагнах тухай

tushaal 11

Сургалт явуулах тухай

tushaal 12

Сургалт явуулах тухай

tushaal 13

Ажлын хэсэг байгууллах тухай

tushaal 14

Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай

tushaal 15

Хөрөнгө бүртгэх тухай

tushaal 16

Хөрөнгө бүртгэх тухай

tushaal 17

Ажлын хэсэг байгууллах тухай

tushaal 18

Ажлын хэсэг байгууллах тухай

tushaal 19

Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

tushaal 20

Байгууллагын тэмдэг хариуцуулах тухай

tushaal 21

Ажлын хэсэг байгууллах тухай

tushaal 22

Дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай

tushaal 23

Соёл, спорт урлагийн хамтлаг шинэчлэн батлах тухай

tushaal 24

Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

tushaal 25

Байгууллагын архивын ажлыг сайжруулах тухай

tushaal 27

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай

tushaal 28

Ахмадын баяр тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

tushaal26

Өмч хамгаалах тухай

A TUSHAAL1

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

TUSHAAL2

Хэвэлмэл хуудас хүчингүй болгох тухай

TUSHAAL3

Ажлын хэсэг байгууллах тухай

TUSHAAL4

Шинчээчийн багийг томилох тухай

TUSHAAL5

Зардал гаргах тухай

TUSHAAL6

Ажлын хэсэг байгууллах тухай

TUSHAAL7

Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай

A 2015 yushaal 1