Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

DSC_0533

“Хөгжлийн үндэс” төсөл хэрэгжиж эхэллээ.

Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар, Кристина Ноблийн хүүхдийн сан олон улсын байгууллагууд 2018 онд хэрэгжүүлэх зорилтот гэр бүлийг дэмжих, хөгжүүлэх “Хөгжлийн үндэс” төслийг эхлүүлж байна. Энэхүү төсөлд зорилтод 30 гэр бүл сонгогдсон бөгөөд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн гэр бүлд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон хүүхэд хамгааллын хуульд заасан үйлчилгээг үзүүлэх, дахин хүчирхийлэлд […]

CAC0C74C-6972-4D44-892B-04EE87AD61DA

ОЮУТНЫ УР ЧАДВАРЫН “ДЭВЖЭЭ” ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО.

Нийгмийн ажлын мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулийн оюутнуудын Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан журмуудын талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн ур чадварыг сориход чиглэсэн “Дэвжээ” тэмцээнийг Нийгэм, сэтгэл судлалын дээд сургуультай хамтран 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдөр Нийслэлийн […]

DSC_0533

“Хөгжлийн үндэс” төсөл хэрэгжиж эхэллээ.

Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар, Кристина Ноблийн хүүхдийн сан олон улсын байгууллагууд 2018 онд хэрэгжүүлэх зорилтот гэр бүлийг дэмжих, хөгжүүлэх “Хөгжлийн үндэс” төслийг эхлүүлж байна. Энэхүү төсөлд зорилтод 30 гэр бүл сонгогдсон бөгөөд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн гэр бүлд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон хүүхэд хамгааллын хуульд заасан үйлчилгээг үзүүлэх, дахин хүчирхийлэлд […]

CAC0C74C-6972-4D44-892B-04EE87AD61DA

ОЮУТНЫ УР ЧАДВАРЫН “ДЭВЖЭЭ” ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО.

Нийгмийн ажлын мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулийн оюутнуудын Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан журмуудын талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн ур чадварыг сориход чиглэсэн “Дэвжээ” тэмцээнийг Нийгэм, сэтгэл судлалын дээд сургуультай хамтран 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдөр Нийслэлийн […]