Ажлын байрны тодорхойлолт

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн дарга

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/захиргаа-дарга-01.pdf”]

Төлөвлөлт тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/төлөвлөлт-тогтоол-шийдвэр-ахлах.pdf”]

Архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/архив-албан-хэрэг-хөтлөлт.pdf”]

Мэдээллийн сүлжээ, технологи, гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2018/10/мэдээллийн-сүлжээ.pdf”]

Мэдээллийн сан, сурталчилгаа нөлөөлөл, хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2018/10/хэвлэл.pdf”]

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/хяналт-шинжилгээ-үнэлгээ-эрх-зүй.pdf”]

Хүний нөөц, байгууллагын эрхзүй хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2018/10/хүний-нөөц.pdf”]

Ахлах нягтлан бодогч

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2018/10/нябо.pdf”]

Тооцооны нягтлан бодогч

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/тооцооны-нягтлан.pdf”]

Нярав, зохион байгуулагч

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/нярав-зохион-байгуулагч-1.pdf”]

Гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/гэр-бүлийн-хэлтсийн-дарга.pdf”]

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/гэр-бүл-ахлах-төсөл-хөтөлбөр.pdf”]

Гэр бүлийн асуудлаарх мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/Гэр-бүлийн-мэдээллийн-сан.pdf”]

Урьдчилан сэргийлэлт, сургалт нөлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/гэр-бүлийн-урьдчилан-сэргийлэлт.pdf”]

Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих үйлчилгээний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/гэр-бүлийн-хөгжлийг-дэмжих-үйлчилгээний-зохицуулалт-хариуцсан-мэргэжилтэн-2020.01.14.pdf”]

 

 

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын хэлтсийн дарга

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/хүүхэд-хэлтсийн-дарга.pdf”]

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/хүүхэд-ахлах.pdf”]

Урьдчилан сэргийлэлт, сургалт нөлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/хүүхэд-урьдчилан-сэргийлэлт.pdf”]

Хүүхэд хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/хүүхэд-хамгаалал.pdf”]

Хүүхдийн оролцооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/хүүхдийн-оролцоо.pdf”]

Халамж асрамжийн төв хувилбарт үйлчилгээний хяналт зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/халамж-асрамж.pdf”]

Хүүхдийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/зуслан.pdf”]

Зорилтот бүлгийн хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/зорилтот-бүлэг.pdf”]

Сэтгэл зүйн үйлчилгээний арга зүй, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн, Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/сэтгэл-зүй-хүүхдийн-эрхийн-улсын-байцаагч.pdf”]

Эрсдэлт нөхцөл дэх хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/эрсдэлт-нөхцөл-дэх-хүүхдийн-эрх.pdf”]

Залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга

[embeddoc url=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2019/09/2019-Залуучуудын-хөгжлийн-хэлтсийн-дарга-1-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

[embeddoc url=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2019/09/ahlah-zaluuchuud-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Сургалт, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

[embeddoc url=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2019/09/2019-Залуучуудын-сургалт-Соён-гэгээрүүлэх-үйл-ажиллагаа-хариуцсан-мэргэжилтэн-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Залуучуудын хөгжих орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

[embeddoc url=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2019/09/2019-Залуучуудын-аюулгүй-амьдрах-хөгжих-орчны-асуудал-хариуцсан-мэргэжилтэн-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

[embeddoc url=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2019/09/2019-Судалгаа-мэдээллийн-сан-хариуцсан-мэргэжилтэн-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Зорилтот бүлгийн залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

[embeddoc url=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2019/09/2019-Зорилтод-бүлгийн-залуучуудын-хөгжлийн-асуудал-хариуцсан-мэргэжилтэн-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Оролцоо, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

[embeddoc url=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2019/09/2019-Оролцоо-хамтын-ажиллагаа-хариуцсан-мэргэжилтэн-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]