НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХДИЙН БАЙДАЛ

[gview file=”http://child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/02/2019-хүүхдийн-байдал.docx”]