“ААВ, ЭЭЖ, БИ” ДАРТСЫН АНХДУГААР ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.