Цахим тоглоомын газруудад хяналт шалгалт хийлээ.

Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газартай хамтран Цахим тоглоомын газруудад хяналт шалгалт хийлээ.
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос албан ёсны зөвшөөрөл авсан 328 цахим тоглоомын газар нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 2 сарын 06, 07, 08 өдрүүдэд БЗД цагдаагийн 1, 2, 3 хэлтсийн хамт олонтой хамтран нэгдсэн хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.
Хяналт шалгалтаар цаг хэтрүүлэн ажилласан, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулсан, бага насны хүүхдэд үйлчилсэн зэрэг дутагдлууд илэрсэн бөгөөд дутагдлыг тухай бүрд арилгаж ажилласан.

НХГБХГ27625078_1461161890677000_1694018227779585942_o

27629361_1461161987343657_8135051595930877232_o

27709917_1461161997343656_6924978089330632672_o

27747721_1461161910676998_5698632792282248682_o

27788317_1461162020676987_8001890378911101651_o

27912515_1461161937343662_3677776073443077565_o