ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн үйлчилгээ авах боломжийг нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллагын анхан шатны нэгжээс сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээг бүрэн хүргэх, эдгээр иргэд мэдээллийг чөлөөтэй авах боломжийг бий болгох зорилгоор Нийслэлийн Сүхбаатар, Хан-Уул дүүргийн хороодын нийгмийн ажилтнуудад дохионы хэлний анхан шатны сургалтыг нэгдүгээр сарын 15,16,17,23,24,25-ны өдрүүдэд нийт 6 хоног 55 хүнийг хамруулж амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтыг Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага, Сэргээн засалт хөгжлийн үндэсний төвтэй хамтран зохион байгуулсан ба сургалтыг бусад дүүргүүдэд нэгэн адил зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
DSC_0374

DSC_0259

DSC_0295Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс.