ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНГИЙН 11-Р ОЛОН УЛСЫН ИХ ХУРАЛ БОЛЛОО