Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллулах тухай.А/74

A74