Ардын хувьсгалын 96 жилийн ой, үндэсний баяр наадмаар хүүхдийн аюулгүй байдал, хамгаалуулах эрхэд хяналт тавьж ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай.А/38

Тушаал А38