Нийт айл өрх, албан байгууллагууддаа НХГБХГ-ын зүгээс өвөлжилтийн бэлтгэлээ хангаж дулаалга хийхийг уриалж байна.

хггхуб