НИЙСЛЭЛИЙН ХАЛАМЖ АСРАМЖИЙН ТӨВҮҮДЭД 4 ДЭХ УДААГИЙН АРИУТГАЛ ХИЙГДЛЭЭ.