“НАДТАЙ ҮЛДЭЭЧ” УЯНГЫН ДРАМЫН ЖҮЖГИЙН ЭРГЭН ТОЙРОНД