Шилдэг оролцооны клуб шалгаруулах уралдааны дүн гарлаа