НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР БҮЛИЙН ӨДРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД 38 ХОС ХУРИМАА ХИЙЛЭЭ.