“МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ГАДААД ХЭЛНИЙ АНХАН ШАТНЫ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ АНКЕТ”