“БОЛОМЖ ТАНЫ ГАРТ” уриатай “ОРОЛЦООД ХӨГЖЬЕ” уралдаан эхэллээ

Залуучуудын хөгжлийн сарын аяны хүрээнд
“БОЛОМЖ ТАНЫ ГАРТ” уриатай “ОРОЛЦООД ХӨГЖЬЕ” дүүргүүдийн Залуучуудын хөгжлийн төвийн дэргэдэх оролцооны шилдэг #клубшалгаруулах уралдаан эхэллээ