“НИЙСЛЭЛИЙН ЗАЛУУ ХӨТӨЧ” сургалт 3 дахь жилдээ

“Монгол Улсыг зорин ирэх гадаадын жуулчдад өөрийн хотын түүх соёл, ёс заншлийг тайлбарлан таниулах, хөтөч бэлт гэх, нөгөө талаар залуучуудыг ажлын байраар хангах, тэдэнд чадвараа ахиулах боломж олгох зорилго бүхий “Нийслэлийн залуу хөтөч” сургалт өнөөдөр эхэллээ.