Хүүхдийн аюулгүй байдал хамгаас чухал.

Аюултай нөхцөлд орвол тусламж дууд
Шаардлагатай нөхцөлд бусдаас тусламж гуйхад ичих зүйл байхгүй гэдгийг санаарай.

#ХҮҮХДИЙН_АЮУЛГҮЙ_БАЙДАЛ_ХАМГААС_ЧУХАЛ