“ГЭР БҮЛИЙН ОРОЛЦОО-ХҮҮХДИЙН ХҮМҮҮЖИЛ” СЭДЭВТ ГЭР БҮЛИЙН ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.