Хүүхдийн элч нарын ээлжит уулзалт боллоо.

Хүүхдийн элч нарын ээлжит уулзалт боллоо.

2018 оны 03-р сарын 05-ны өдөр Нийслэлийн хүүхдийн элчийн ээлжит уулзалтыг зохион байгуулсан бөгөөд уулзалтаар элч болгон хийсэн ажлын тайлангаа танилцуулж, цаашид хүүхэд хамгааллын чиглэлээр дуу хоолойгоо нэгтгэн хамтран ажиллах санал солилцлоо.