Сэтгэлийн үндэс тусч хөдөлгөөний хамгийн шилдэг бүтээлч ангиуд шалгарлаа.

Сэтгэлийн үндэс тусч хөдөлгөөний хамгийн шилдэг бүтээлч ангиудыг шагнаж урамшууллаа. Шилдэгээр шалгарсан ангиуддаа амжилт бүхний дээдийг хүсье.