ОЛОН УЛСЫН ОХИДЫН ӨДӨР” ТОХИОЖ БАЙНА.

ОЛОН УЛСЫН ОХИДЫН ӨДӨР” ТОХИОЖ БАЙНА.
2012 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас /НҮБ/ жил бүрийн 10 сарын 11-ний өдрийг “Олон улсын охидын өдөр” болгон зарласан.
Энэ жилийн “Олон улсын охидын өдөр”-ийг дэлхийн улс орнуудын янз бүрийн насны охидын боловсролыг чанартай эзэмшүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд дэлхийн улс орнуудын охид хамтран багц үйл ажиллагаануудыг өөрийн улс орны онцлогт нийцүүлэн зохион явуулж өөрсдийн дуу хоолойгоо шийдвэр гаргач нарт хүргэх зорилготой.
Тус өдрийг угтан болон уг өдрөөр дүүрэг тус бүр охидын эрхийн асуудалд олон нийтийн анхаарлыг хандуулах, ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, охидын эрхийг хамгаалахыг уриалсан арга хэмжээнүүдийг өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн онцлогт нийцүүлэн харьяаллынхаа сургуулиудын хүүхдүүдийг хамруулан зохион байгуулж байна.
НХГБХ