Хүүхдийн аюулгүй байдал хамгаас чухал.

Аюултай нөхцөлд орвол тусламж дууд Шаардлагатай нөхцөлд бусдаас тусламж гуйхад ичих зүйл байхгүй гэдгийг санаарай. #ХҮҮХДИЙН_АЮУЛГҮЙ_БАЙДАЛ_ХАМГААС_ЧУХАЛ

Нийтлэсэн: 2019-05-21 | Үзсэн: 34692Дэлгэрэнгүй

Хүүхдийн эрхийн улсын байцагчийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

Тус газрын Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч нар 2018 оны 12 сарын байдлаар дараахь ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар нь Зөрчлийн хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд хүүхдийн эрхийн зөрчлийг шалгах ажиллагааг гүйцэтгэж буй эрх бүхий албан тушаалтануудад Зөрчлийн хэргийг шалгах үйл явцын талаар   прокурорын байгууллагаас мэдээлэл өгөх, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлаар

Нийтлэсэн: 2018-12-01 | Үзсэн: 34269Дэлгэрэнгүй

Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч нарыг бэлтгэх сургалтыг 2017 онд  зохион байгуулж, шалгуур хангасан 38 ажилтанд ХНХЯамны сайд улсын байцаагч нарт эрх олгосон. Улсын байцаагчийг бэлтгэхдээ хүүхдийн эрх, хамгааллийн чиглэлээр таваас доошгүй жил ажилласан, мэргэшсэн хүмүүсээс сонгон шалгаруулсан. Одоогоор Нийслэлийн хэмжээнд Хүүхдийн эрхийн  улсын байцаагч 6 ажиллаж,  хүүхдийн эрхийг ханган

Нийтлэсэн: 2018-12-01 | Үзсэн: 34246Дэлгэрэнгүй