Хүүхдийн аюулгүй байдал хамгаас чухал.

Аюултай нөхцөлд орвол тусламж дууд Шаардлагатай нөхцөлд бусдаас тусламж гуйхад ичих зүйл байхгүй гэдгийг санаарай. #ХҮҮХДИЙН_АЮУЛГҮЙ_БАЙДАЛ_ХАМГААС_ЧУХАЛ

Нийтлэсэн: 2019-05-21 | Үзсэн: 34692Дэлгэрэнгүй

“МЭРГЭЖИЛ СОНГОЛТ-АЯЛАЛ” ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ҮРГЭЛЖИЛСЭЭР БАЙНА.

Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газраас Монгол улсын хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлын 2017 оны 103-р тогтоол “Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр” Нийслэлийн засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн хүүхэд өсвөр үеийнхэнд ажил мэргэжлийн ач холбогдлыг ойлгуулах

Нийтлэсэн: 2019-05-09 | Үзсэн: 34635Дэлгэрэнгүй

“ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРОО, ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАРИУ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ” УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.

Тус газраас Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Уулзалт хэлэлцүүлэг 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгуулагдсан бөгөөд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон хуулийг дагаж гарсан 22 журмыг хэрэгжүүлэх, холбогдох маягтуудыг ашиглах,

Нийтлэсэн: 2019-02-26 | Үзсэн: 34405Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-12-25 | Үзсэн: 34030Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Нийтлэсэн: 2018-08-20 | Үзсэн: 34020Дэлгэрэнгүй