“ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРОО, ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАРИУ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ” УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.

Тус газраас Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Уулзалт хэлэлцүүлэг 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгуулагдсан бөгөөд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон хуулийг дагаж гарсан 22 журмыг хэрэгжүүлэх, холбогдох маягтуудыг ашиглах,

Нийтлэсэн: 2019-02-26 | Үзсэн: 34405Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нийтлэсэн: 2018-12-25 | Үзсэн: 34030Дэлгэрэнгүй

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Нийтлэсэн: 2018-08-20 | Үзсэн: 34020Дэлгэрэнгүй