Байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд дагаж мөрдөж байгаа стандартын жагсаал

  № Стандартууд Батлагдсан огноо Хариуцах хэлтэс 1 Хүүхдийн тоглоомын талбай, Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6751:2019  2019 Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын хэлтэс 2 Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага MNS 6264:2018   2018 Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын хэлтэс 3 Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа Ерөнхий шаардлага MNS 5633:2019 /шинэчлэгдсэн/   2019 Хүүхдийн

Нийтлэсэн: 2020-01-24 | Үзсэн: