“ЖЕНДЕРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газраас Жендерийн талаарх хэвшмэл ойлголт, хандлагыг өөрчлөх, жендерт суурилсан хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд эрэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэднээр дамжуулан сургууль, байгууллагуудыг идэвхжүүлэх, ажилтан албан хаагчдын ойлголт мэдлэгийг сайжруулах зорилгоор нийслэлийн хэмжээнд 30 эрэгтэй сургагч багш бэлтгэх “Жендерт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд эрэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” сургалтыг 2019 оны 03 дугаар

Нийтлэсэн: 2019-03-15 | Үзсэн: 34420Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ХҮҮХДИЙН ХОЛБООНЫ 2019 ОНЫ АНХНЫ НЭГДСЭН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ БОЛЛОО.

Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын дэргэдэх Нийслэлийн хүүхдийн холбооноос санаачлан хүүхдийн холбоодын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, мэдээлэл хүргэх эвлэлдэн нэгдэх зорилгоор Нийслэл дүүргүүдийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй хүүхдийн холбоодын чуулга уулзалтыг зохион байгуулж байна. Тус чуулга уулзалтад Нийслэлийн 9 дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн Хүүхдийн хөгжил, оролцооны асуудал хариуцсан

Нийтлэсэн: 2019-03-14 | Үзсэн: 34428Дэлгэрэнгүй

“ХОРООДЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАРЫГ ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ АРГА ЗҮЙГЭЭР ЧАДАВХЖУУЛАХ НЬ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Хороодын хэсгийн ахлагч нарыг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх арга зүйгээр чадавхжуулах, улмаар “Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд сонгогдсон нийслэлийн 1620 өрхийн 45,5% /738/-д эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, холбон зуучлах үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн 138 хорооны 138 хэсгийн ахлагчийг чадавхжуулах сургалтууд зохион байгуулагдаж байна. Сургалтыг 9 дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын

Нийтлэсэн: 2019-03-13 | Үзсэн: 34415Дэлгэрэнгүй

ДҮҮРГҮҮДЭД ХАМТАРСАН БАГИЙГ АРГА ЗҮЙГЭЭР ХАНГАХ СУРГАЛТ, КЕЙС ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ болон хорооны хамтарсан баг, хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, дэмжих хамтран ажиллах зорилгоор “Хүүхдийн эрхий хууль зүйн хороо, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх нь” сургалт, кейс хэлэлцүүлгийг 2019 оны 2 дугаар сарын 25,26-ны өдрүүдэд Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргүүдэд зохион байгууллаа. Сургалт, кейс хэлэлцүүлэгт 2 дүүргийн хороодын

Нийтлэсэн: 2019-03-12 | Үзсэн: 34410Дэлгэрэнгүй

“ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРОО, ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАРИУ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ” УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.

Тус газраас Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Уулзалт хэлэлцүүлэг 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгуулагдсан бөгөөд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон хуулийг дагаж гарсан 22 журмыг хэрэгжүүлэх, холбогдох маягтуудыг ашиглах,

Нийтлэсэн: 2019-02-26 | Үзсэн: 34405Дэлгэрэнгүй