2-р сарын мэдээ

Нийслэлийн хэмжээнд 2-р сард Хүүхэд хамгааллын нийт 131 өргөдөл гомдол дуудлага ирсэнээс ХТУ 108-аас нийт 114 дуудлага бүртгэгдсэн. Иргэдийн өргөдлөөр 17 дуудлага мэдээлэл байна. Нийт 131 дуудлага мэдээллийн дагуу хариу үйлчилгээ үзүүлсэн. Үүнээс шийдвэрлэсэн 48 /42,1%/, хяналтанд 66 /57,9%/ дуудлага, мэдээлэл байна.

Нийтлэсэн: 2017-03-02 | Үзсэн: 5700Дэлгэрэнгүй

Бид өсвөр үеийнхэн цахим санал асуулга

Нийтлэсэн: 2017-01-17 | Үзсэн: 5601Дэлгэрэнгүй