ХҮҮХДИЙН ОСОЛ ГЭМТЭЛ, БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЯНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ

Нийтлэсэн: 2018-03-30 | Үзсэн: 7676Дэлгэрэнгүй

Олон улсын гэр бүлийн өдрийн хүрээнд нийслэлийн дүүргийн гэр бүлийн мэргэжилтнүүд “гэр бүлийн хөгжил – гэр бүлийн боловсрол” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлэгт оролцлоо

Олон улсын гэр бүлийн өдрийн хүрээнд нийслэлийн дүүргийн гэр бүлийн мэргэжилтнүүд “гэр бүлийн хөгжил – гэр бүлийн боловсрол” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлэгт оролцлоо Олон Улсын гэр бүлийн өдрийг угтаж НЗД-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, сар бүрийн сүүлийн долоо хоногийн ням гаригт “Гэр бүлийн өдөр” тэмдэглэх тухай Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, гэр бүл хүүхэд

Нийтлэсэн: 2017-05-11 | Үзсэн: 5946Дэлгэрэнгүй